Profesjonalna obsługa księgowa oraz kadrowo-płacowa dla firm każdej branży.

Comarch ERP Masz problem? Napisz do nas!!

Niewiążąco odpowiemy na Twoje pytanie... być może to będzie początek dalszej współpracy.

Kadry i płace

 • Kadry i płace

  Wybierz zakres Obsługi dostosowany do potrzeb i wielkości Twojej firmy.
  Do Twojej dyspozycji przygotowaliśmy dwa abonamenty: usługa naliczania płac oraz usługa pełnej obsługi kadrowo-płacowej.

   

  Abonament
   Naliczanie płac
   Pełna obsługa kadrowo-płacowa
  Cena
  25,00 zł
  50,00 zł

   

   

  Opłaty za czynności wykonywane w ramach poszczególnych abonamentów:

  Czynność
  sporządzenie listy płac przy uwzględnieniu informacji o nieobecnościach (urlopy, choroby)
  wystawianie rachunków do umów cywilno-prawnych (zlecenie, o dzieło)
  sporządzanie deklaracji ZUS wraz z przekazem elektronicznym
  wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń
  sporządzanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy
  założenie teczki osobowej pracownika

  sporządzanie dokumentów kadrowych: kwestionariuszy osobowych, skierowań na wstępne i okresowe badania lekarskie, wniosków urlopowych, zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu, etc
  prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji nieobecności, kart urlopowych
  sporządzanie wniosków o wypłatę zasiłku chorobowego i macierzyńskiego do ZUS
  sporządzanie rocznych deklaracji rozliczających wpłacone zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń
  sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych pracowników etatowych
  sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych zleceniobiorców
  korekta rozliczenia zawiniona przez zleceniodawcę
  Naliczanie płac

  w ramach abonamentu

  w ramach abonamentu

  w ramach abonamentu

  w ramach abonamentu

  50,00 zł za dokument

  30,00 zł za osobę

  30,00 zł za dokument  niedostępne

  50 zł za dokument

  w ramach abonamentu

  20,00 zł za deklarację

  20,00 zł za deklarację

  50,00 zł za korygowany okres
  Pełna obsługa Kadrowo-płacowa
  w ramach abonamentu

  w ramach abonamentu

  w ramach abonamentu

  w ramach abonamentu

  w ramach abonamentu

  w ramach abonamentu

  w ramach abonamentu   w ramach abonamentu 

  w ramach abonamentu 

  w ramach abonamentu 

  w ramach abonamentu 

  20,00 zł za deklarację 

  100,00 zł za korygowany okres 

   

   

  ZASADY WSPÓŁPRACY

  Rytm naszej pracy wyznaczają terminy związane z koniecznością dokonania rozliczeń podatkowych, ZUS oraz wywiązania się z pozostałych obowiązków sprawozdawczych. W związku z tym prosimy Ciebie o terminowe kompletowanie dokumentacji księgowej dotyczącej rozliczanego miesiąca

   

  DO 8-MEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: należy przygotować dokumenty dla Biura za miesiąc poprzedni, dokumenty można dostarczać osobiście, przesyłać pocztą lub kurierem, przesyłać w formie skanów,

  DO 10-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu składek opłacanych przez przedsiębiorców,

  DO 15-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń pracowniczych,

  DO 20-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: dokonujemy właściwych księgowań i przesyłamy informacje dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT,

  DO 25-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: przesyłamy informacje dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku VAT, sporządzamy listy płac dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników.

   

   

 • Kadry i płace

  Dział kadr i płac z należytą starannością przygotowuje niezbędną dokumentację pracowniczą, sporządza zestawy dokumentów do ZUS, nalicza wynagrodzenia oraz wyręcza pracodawców od czasochłonnych i specjalistycznych działań związanych z zatrudnieniem pracowników.

  • prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
  • prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
  • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło),
  • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
  • pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie,
  • pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych,
  • sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę,
  • sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych,
  • sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika,
  • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
  • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT – 11/8B),
  • sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT – 4).