Profesjonalna obsługa księgowa oraz kadrowo-płacowa dla firm każdej branży.

Comarch ERP Masz problem? Napisz do nas!!

Niewiążąco odpowiemy na Twoje pytanie... być może to będzie początek dalszej współpracy.

Ustawodawca pozwolił stosować nowe regulacje dotyczące rozliczania ulgi na złe długi do wierzytelności powstałych przed 1 lipca 2015 r. Te zasady wzbudzają najwięcej wątpliwości. Częściowo rozwiewa je MF w wydanych wyjaśnieniach.

 

Nowe regulacje zmieniły zasady rozliczania ulgi na złe długi w trzech obszarach:

  • powiązania między wierzycielem a dłużnikiem nie mają wpływu na prawo do skorzystania z ulgi,
  • dłużnik będący w upadłości lub likwidacji jest zwolniony z obowiązku korekty odliczonego VAT z niezapłaconej faktury,
  • dłużnik zwolniony z VAT jest obowiązany złożyć deklarację i skorygować VAT, jeżeli minęło 150 dni od terminu płatności faktury, z której odliczył VAT, a nadal nie uregulował należności.

W wydanych wyjaśnieniach MF wskazał, że:
Uprawnienie wierzyciela do korekty lub ponownej korekty powstaje w rozliczeniu za okres obejmujący 1 lipca 2015 r., czyli w deklaracji za miesiąc lipiec 2015 r. lub za III kwartał 2015 r., jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie. W przypadku, gdy podatnik w późniejszym okresie (przy dochowaniu pozostałych warunków do zastosowania ulgi na złe długi) podejmie decyzję o skorzystaniu z możliwości zastosowania regulacji, może dokonać właściwej korekty poprzez skorygowanie deklaracji za miesiąc lipiec 2015 r. lub III kwartał 2015 r. Wraz ze złożeniem deklaracji (korekty deklaracji) wierzyciel obowiązany jest złożyć zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (VAT-ZD).

Przykład
Spółka Alfa rozliczyła VAT w wysokości 23 000 zł z faktury, której termin płatności minął 3 grudnia 2014 r. i która do tej pory nie została uregulowana. Dłużnikiem jest spółka powiązana ze spółką Alfa kapitałowo. 150 dzień od terminu płatności minął w kwietniu, ale spółka nie skorzystała z ulgi na złe długi. Teraz może tego dokonać w deklaracji za lipiec.

W wyjaśnieniach MF nie wskazało jednak, kiedy takiej korekty może dokonać dłużnik, który skorygował odliczony VAT z niezapłaconej faktury, mimo że był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Należy przyjąć takie same zasady jak w przypadku wierzycieli, to znaczy powiększyć podatek naliczony w rozliczeniu za lipiec 2015 r. Nie trzeba korygować deklaracji, w której został zmniejszony VAT naliczony.
Przed 1 lipca 2015 r. nie obowiązywały przepisy umożliwiające skorzystanie z ulgi w tej sytuacji. Prawo do ulgi powstało dopiero od 1 lipca 2015 r. i w tym terminie dłużnik powinien ją wykazać.

INFOLINIA600 085 811
Napisz do nasinfo@balance-fk.pl
LokalizacjaBydgoszcz