Profesjonalna obsługa księgowa oraz kadrowo-płacowa dla firm każdej branży.

Comarch ERP Masz problem? Napisz do nas!!

Niewiążąco odpowiemy na Twoje pytanie... być może to będzie początek dalszej współpracy.

Kadry i płace

Kadry i płace

Wybierz zakres Obsługi dostosowany do potrzeb i wielkości Twojej firmy.
Do Twojej dyspozycji przygotowaliśmy dwa abonamenty: usługa naliczania płac oraz usługa pełnej obsługi kadrowo-płacowej.

 

Abonament
 Naliczanie płac
 Pełna obsługa kadrowo-płacowa
Cena
40,00 zł
70,00 zł

Cennik ma charakter poglądowy, nie stanowi oferty handlowej.

 

 

Opłaty za czynności wykonywane w ramach poszczególnych abonamentów:

Czynność
sporządzenie listy płac przy uwzględnieniu informacji o nieobecnościach (urlopy, choroby)
wystawianie rachunków do umów cywilno-prawnych (zlecenie, o dzieło)
sporządzanie deklaracji ZUS wraz z przekazem elektronicznym
wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń
sporządzanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy
założenie teczki osobowej pracownika

sporządzanie dokumentów kadrowych: kwestionariuszy osobowych, skierowań na wstępne i okresowe badania lekarskie, wniosków urlopowych, zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu, korespondencji z komornikami, etc
prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji nieobecności, kart urlopowych
sporządzanie wniosków o wypłatę zasiłku chorobowego i macierzyńskiego do ZUS
sporządzanie rocznych deklaracji rozliczających wpłacone zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń
sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych pracowników etatowych
sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych zleceniobiorców
korekta rozliczenia zawiniona przez zleceniodawcę
Naliczanie płac

w ramach abonamentu

w ramach abonamentu

w ramach abonamentu

w ramach abonamentu

50,00 zł za dokument

30,00 zł za osobę

30,00 zł za dokumentniedostępne

50 zł za dokument

50,00 zł za dokument

35,00 zł za deklarację

35,00 zł za deklarację

50,00 zł za korygowany okres
Pełna obsługa Kadrowo-płacowa
w ramach abonamentu

w ramach abonamentu

w ramach abonamentu

w ramach abonamentu

w ramach abonamentu

w ramach abonamentu

w ramach abonamentu w ramach abonamentu 

w ramach abonamentu 

w ramach abonamentu 

w ramach abonamentu 

20,00 zł za deklarację 

100,00 zł za korygowany okres 

 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY

Rytm naszej pracy wyznaczają terminy związane z koniecznością dokonania rozliczeń podatkowych, ZUS oraz wywiązania się z pozostałych obowiązków sprawozdawczych. W związku z tym prosimy Ciebie o terminowe kompletowanie dokumentacji księgowej dotyczącej rozliczanego miesiąca

 

DO 8-MEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: należy przygotować dokumenty dla Biura za miesiąc poprzedni, dokumenty można dostarczać osobiście, przesyłać pocztą lub kurierem, przesyłać w formie skanów,

DO 10-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu składek opłacanych przez przedsiębiorców,

DO 15-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń pracowniczych,

DO 20-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: dokonujemy właściwych księgowań i przesyłamy informacje dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT,

DO 25-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: przesyłamy informacje dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku VAT, sporządzamy listy płac dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników.

 

 

INFOLINIA600 085 811
Napisz do nasinfo@balance-fk.pl
LokalizacjaBydgoszcz