Profesjonalna obsługa księgowa oraz kadrowo-płacowa dla firm każdej branży.

Comarch ERP Masz problem? Napisz do nas!!

Niewiążąco odpowiemy na Twoje pytanie... być może to będzie początek dalszej współpracy.

Księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów

ZAKRES USŁUG WCHODZĄCYCH W SKŁAD ABONAMENTU MIESIĘCZNEGO:

 • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów i wyliczenie na jej podstawie miesięcznej / kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy,
 • obsługa online lub tradycyjna,
 • sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
 • rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów,
 • rozliczanie podatku VAT obejmujące prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT7 / VAT7K,
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz exportu / importu towarów i usług obejmujące wystawianie FV wewnętrznych, prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych informacji podsumowujących VAT UE, rozliczanie podatkowe dokumentów celnych,
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS wraz z przekazem elektronicznym osoby prowadzącej działalność, sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych, wyliczanie kwoty do zapłaty z tytułu ubezpieczeń,
 • doradztwo podatkowe.

 

Ilość dokumentów rozliczanych w ramach danego abonamentu
 10
 30
 50
 100
 200
 500
 1 000 
2 000
Miesięczna opłata za abonament

150,00 zł
200,00 zł
300,00 zł
500,00 zł
800,00 zł
1 600,00 zł
2 500,00 zł
4 000,00 zł
Cena za każdy następny dokumenty ponad limit określony w abonamencie
5,00 zł
5,00 zł
4,50 zł
4,50 zł
3,00 zł
2,00zł
2,00 zł
1,50 zł
Maksymalna ilość dokumentów opłacalna w ramach danego abonamentu
20
50
94
166
433
950
1 750

Cennik ma charakter poglądowy, nie stanowi oferty handlowej.

  

OBJAŚNIENIA DO CENNIKA

 • W skład ceny usługi wchodzi stała miesięczna opłata abonamentowa, opłata za dodatkową ilość dokumentów ponad limit określony w abonamencie oraz opłata za pozostałe usługi nie objęte abonamentem,
 • Usługi nie objęte abonamentem mają charakter usług dodatkowych, koszt ich sporządzenia ustalany jest indywidualnie. W przypadku prowadzenia pełnej księgowości oraz księgi przychodów i rozchodów do wartości rocznej obsługi księgowej doliczyć należy opłatę za zamkniecie roku, odpowiadająca wysokością abonamentowi obowiązującemu w ostatnim miesiącu roku podatkowego,
 • Z miesięcznym wyprzedzeniem możesz zmienić abonament na wyższy jeśli stwierdzisz, że jest to dla Ciebie korzystniejsze rozwiązanie,
 • Zmiana abonamentu na niższy możliwa jest wyłącznie na początku kolejnego roku podatkowego, przed przekazaniem dokumentów za pierwszy miesiąc rozliczeniowy,
 • Dokumentem księgowym jest każdy dokument podlegający wpisowi do określonej ewidencji, np.: faktura, rachunek, umowa o pracę, dobowy raport fiskalny, wyciąg bankowy. Dokumentami księgowymi są także dokumenty wewnętrzne służące do księgowania np.: kosztów przebiegu pojazdu lub amortyzacji środków trwałych,
 • Listy płac, wyciągi bankowe oraz inne zestawienia traktowane są jako zbiorcze dokumenty księgowe i rozliczane w następujący sposób: listy płac – 1 dok. księgowy to każde 5 osób z listy, wyciągi bankowe – 1 dok. księgowy to każdy dzień obejmujący najwyżej 10 operacji.

 

ZASADY WSPÓŁPRACY

Rytm naszej pracy wyznaczają terminy związane z koniecznością dokonania rozliczeń podatkowych, ZUS oraz wywiązania się z pozostałych obowiązków sprawozdawczych. W związku z tym prosimy Ciebie o terminowe kompletowanie dokumentacji księgowej dotyczącej rozliczanego miesiąca

 

DO 8-MEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: należy przygotować dokumenty dla Biura za miesiąc poprzedni, dokumenty można dostarczać osobiście, przesyłać pocztą lub kurierem, przesyłać w formie skanów,

DO 10-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu składek opłacanych przez przedsiębiorców,

DO 15-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń pracowniczych,

DO 20-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: dokonujemy właściwych księgowań i przesyłamy informacje dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT,

DO 25-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: przesyłamy informacje dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku VAT, sporządzamy listy płac dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników.

 

INFOLINIA600 085 811
Napisz do nasinfo@balance-fk.pl
LokalizacjaBydgoszcz