Profesjonalna obsługa księgowa oraz kadrowo-płacowa dla firm każdej branży.

Comarch ERP Masz problem? Napisz do nas!!

Niewiążąco odpowiemy na Twoje pytanie... być może to będzie początek dalszej współpracy.

Kadry i płace

 • Kadry i płace

  Wybierz zakres Obsługi dostosowany do potrzeb i wielkości Twojej firmy.
  Do Twojej dyspozycji przygotowaliśmy dwa abonamenty: usługa naliczania płac oraz usługa pełnej obsługi kadrowo-płacowej.

   

  Abonament
   Naliczanie płac
   Pełna obsługa kadrowo-płacowa
  Cena
  35,00 zł
  50,00 zł

   

   

  Opłaty za czynności wykonywane w ramach poszczególnych abonamentów:

  Czynność
  sporządzenie listy płac przy uwzględnieniu informacji o nieobecnościach (urlopy, choroby)
  wystawianie rachunków do umów cywilno-prawnych (zlecenie, o dzieło)
  sporządzanie deklaracji ZUS wraz z przekazem elektronicznym
  wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń
  sporządzanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy
  założenie teczki osobowej pracownika

  sporządzanie dokumentów kadrowych: kwestionariuszy osobowych, skierowań na wstępne i okresowe badania lekarskie, wniosków urlopowych, zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu, korespondencji z komornikami, etc
  prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji nieobecności, kart urlopowych
  sporządzanie wniosków o wypłatę zasiłku chorobowego i macierzyńskiego do ZUS
  sporządzanie rocznych deklaracji rozliczających wpłacone zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń
  sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych pracowników etatowych
  sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych zleceniobiorców
  korekta rozliczenia zawiniona przez zleceniodawcę
  Naliczanie płac

  w ramach abonamentu

  w ramach abonamentu

  w ramach abonamentu

  w ramach abonamentu

  50,00 zł za dokument

  30,00 zł za osobę

  30,00 zł za dokument  niedostępne

  50 zł za dokument

  50,00 zł za dokument

  35,00 zł za deklarację

  35,00 zł za deklarację

  50,00 zł za korygowany okres
  Pełna obsługa Kadrowo-płacowa
  w ramach abonamentu

  w ramach abonamentu

  w ramach abonamentu

  w ramach abonamentu

  w ramach abonamentu

  w ramach abonamentu

  w ramach abonamentu   w ramach abonamentu 

  w ramach abonamentu 

  w ramach abonamentu 

  w ramach abonamentu 

  20,00 zł za deklarację 

  100,00 zł za korygowany okres 

   

   

  ZASADY WSPÓŁPRACY

  Rytm naszej pracy wyznaczają terminy związane z koniecznością dokonania rozliczeń podatkowych, ZUS oraz wywiązania się z pozostałych obowiązków sprawozdawczych. W związku z tym prosimy Ciebie o terminowe kompletowanie dokumentacji księgowej dotyczącej rozliczanego miesiąca

   

  DO 8-MEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: należy przygotować dokumenty dla Biura za miesiąc poprzedni, dokumenty można dostarczać osobiście, przesyłać pocztą lub kurierem, przesyłać w formie skanów,

  DO 10-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu składek opłacanych przez przedsiębiorców,

  DO 15-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń pracowniczych,

  DO 20-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: dokonujemy właściwych księgowań i przesyłamy informacje dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT,

  DO 25-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: przesyłamy informacje dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku VAT, sporządzamy listy płac dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników.

   

   

 • Kadry i płace

  Dział kadr i płac z należytą starannością przygotowuje niezbędną dokumentację pracowniczą, sporządza zestawy dokumentów do ZUS, nalicza wynagrodzenia oraz wyręcza pracodawców od czasochłonnych i specjalistycznych działań związanych z zatrudnieniem pracowników.

  • prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
  • prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
  • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło),
  • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
  • pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie,
  • pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych,
  • sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę,
  • sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych,
  • sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika,
  • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
  • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT – 11/8B),
  • sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT – 4).