Profesjonalna obsługa księgowa oraz kadrowo-płacowa dla firm każdej branży.

Comarch ERP Masz problem? Napisz do nas!!

Niewiążąco odpowiemy na Twoje pytanie... być może to będzie początek dalszej współpracy.

Pełna księgowość

 • Pełna księgowość

  ZAKRES USŁUG WCHODZĄCYCH W SKŁAD ABONAMENTU MIESIĘCZNEGO:

  • prowadzenie Księg Rachunkowych i wyliczenie na jej podstawie miesięcznej / kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy
  • obsługa online lub tradycyjna
  • sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych
  • rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów
  • rozliczanie podatku VAT obejmujące prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT7 / VAT7K
  • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz exportu / importu towarów i usług obejmujące wystawianie FV wewnętrznych, prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych informacji podsumowujących VAT UE, rozliczanie podatkowe dokumentów celnych
  • doradztwo podatkowe i księgowe.

   

  Ilość dokumentów rozliczanych w ramach danego abonamentu
   50 
   100 
   200 
   500 
   1 000 
   2 000 
   5 000 
  Miesięczna opłata za abonament

  350,00 zł
  600,00 zł
  1 100,00 zł
  2 300,00 zł
  3 500,00 zł
  6 500,00 zł
  14 000,00 zł
  Cena za każdy następny dokumenty ponad limit określony w abonamencie
  8,00 zł
  7,50 zł
  6,00 zł
  5,00 zł
  4,50 zł
  3,50 zł
  2,50 zł
  Maksymalna ilość dokumentów opłacalna w ramach danego abonamentu
  81
  167
  400
  750
  1 667
  4 000
  <5 000

   

  OBJAŚNIENIA DO CENNIKA

  • W skład ceny usługi wchodzi stała miesięczna opłata abonamentowa, opłata za dodatkową ilość dokumentów ponad limit określony w abonamencie oraz opłata za pozostałe usługi nie objęte abonamentem,
  • Usługi nie objęte abonamentem mają charakter usług dodatkowych, koszt ich sporządzenia ustalany jest indywidualnie. W przypadku prowadzenia pełnej księgowości oraz księgi przychodów i rozchodów do wartości rocznej obsługi księgowej doliczyć należy opłatę za zamkniecie roku, odpowiadająca wysokością abonamentowi obowiązującemu w ostatnim miesiącu roku podatkowego,
  • Z miesięcznym wyprzedzeniem możesz zmienić abonament na wyższy jeśli stwierdzisz, że jest to dla Ciebie korzystniejsze rozwiązanie,
  • Zmiana abonamentu na niższy możliwa jest wyłącznie na początku kolejnego roku podatkowego, przed przekazaniem dokumentów za pierwszy miesiąc rozliczeniowy,
  • Dokumentem księgowym jest każdy dokument podlegający wpisowi do określonej ewidencji, np.: faktura, rachunek, umowa o pracę, dobowy raport fiskalny, wyciąg bankowy. Dokumentami księgowymi są także dokumenty wewnętrzne służące do księgowania np.: kosztów przebiegu pojazdu lub amortyzacji środków trwałych,
  • Listy płac, wyciągi bankowe oraz inne zestawienia traktowane są jako zbiorcze dokumenty księgowe i rozliczane w następujący sposób: listy płac – 1 dok. księgowy to każde 5 osób z listy, wyciągi bankowe – 1 dok. księgowy to każdy dzień obejmujący najwyżej 10 operacji.

   

  ZASADY WSPÓŁPRACY

  Rytm naszej pracy wyznaczają terminy związane z koniecznością dokonania rozliczeń podatkowych, ZUS oraz wywiązania się z pozostałych obowiązków sprawozdawczych. W związku z tym prosimy Ciebie o terminowe kompletowanie dokumentacji księgowej dotyczącej rozliczanego miesiąca

   

  DO 8-MEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: należy przygotować dokumenty dla Biura za miesiąc poprzedni, dokumenty można dostarczać osobiście, przesyłać pocztą lub kurierem, przesyłać w formie skanów, dokumenty odbieramy również we własnym zakresie,

  DO 10-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu składek opłacanych przez przedsiębiorców,

  DO 15-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń pracowniczych,

  DO 20-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: dokonujemy właściwych księgowań i przesyłamy informacje dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego,

  DO 25-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: przesyłamy informacje dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku VAT, sporządzamy listy płac dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników.