Profesjonalna obsługa księgowa oraz kadrowo-płacowa dla firm każdej branży.

Comarch ERP Masz problem? Napisz do nas!!

Niewiążąco odpowiemy na Twoje pytanie... być może to będzie początek dalszej współpracy.

Księgowość Bydgoszcz

Świadczymy pełen zakres usług księgowych zarówno dla dużych przedsiębiorstw prowadzących księgi handlowe (pełna księgowość) jak i dla jednoosobowych działalności gospodarczych, które rozliczane są za pomocą podatkowej książki przychodów i rozchodów (PKPiR), karty podatkowej lub ryczałtu. Dzięki nowoczesnemu podejściu do kwestii księgowych oraz zastosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych proponujemy naszym klientom optymalne rozwiązania, które przynoszą profity przy możliwie jak najmniejszym zaangażowaniu czasu klienta.

 

Księgowość pełna

Zakres oferty:

 • opracowanie i wdrożenie Zakładowego Planu Kont oraz instrukcji obiegu dokumentów,
 • ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księgach rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zarówno dla celów bilansowych jak i podatkowych oraz dokonywania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg zatwierdzonego przez klienta planu amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych/fizycznych,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej operacji magazynowych lub integracja z systemem klienta,
 • kontrola należności i zobowiązań,
 • bieżący monitoring sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie dodatkowych sprawozdań finansowych na potrzeby osób zarządzających przedsiębiorstwem,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS,
 • bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta,
 • współpraca z przedstawicielami służb finansowo-rachunkowych klienta oraz instytucjami kontrolnymi,
 • udzielanie porad dotyczących poprawności dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych pod względem obowiązującego prawa.

 

Księgowość uproszczona

 • ewidencjonowanie dokumentów księgowych w podatkowej książce przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg planu amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • kontrola należności i zobowiązań,
 • bieżący monitoring,
 • sporządzanie obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS,
 • bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta,
 • współpraca z przedstawicielami służb finansowo-rachunkowych klienta oraz instytucjami kontrolnymi,
 • udzielanie porad dotyczących poprawności dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych pod względem obowiązującego prawa.

 

INFOLINIA600 085 811
Napisz do nasinfo@balance-fk.pl
LokalizacjaBydgoszcz